Zemědělské obchodní družstvo Tísek
Tísek 89
PSČ : 743 01
IČO :  00146901
DIČ :  CZ 00146901

tel. :  556 427 529

www.zodtisek.cz
zodtisek@seznam.cz
Předseda představenstva      Ivo Kuděla
                   tel :  556  413  401
                                                      mobil :  + 420  777  790  100
                                                      mail :  zodtisek@seznam.cz

Rostlinná výroba                  Ing. Hana Neuschlová - vedoucí RV, evidence půdy
                                                      mobil : + 420  777  790  101
                                                      Ivo Kuděla - agronom
                                                      mobil : + 420  777  790 100
                                                      mail :  zodtisekagro@seznam.cz

Ekonomický úsek                 Jitka Krayzlová  - ekonomka, vedoucí ekonomického úseku
                                                      tel. : 556  427  529
                                                      mobil : + 420  777  790  069
                                                      mail : zodtisekeko@seznam.cz
                                             Kamila Šenková- ekonomka, účetní
                                                      mobil : + 420  777  790  104
                                             Iva Šindlerová - technik BOZP a PPO
                                                      mobil : + 420  775  203  426

Mechanizace                        Vít Hruška - vedoucí mechanizace
                                                      mobil : +420  777  790  102
                                                      mail : zodtisekmechan@seznam.cz
                                             Zdeňka Lazecká - sklad
                                                      mobil : + 420  777 790 105