Zemědělské obchodní družstvo Tísek
Tísek 89
PSČ : 743 01
IČO :  00146901
DIČ :  CZ 00146901

tel. :  556 427 529

www.zodtisek.cz
zodtisek@seznam.cz
Opravárenské dílny - zajišťují opravy a údržbu mechanizačních prostředků, majetku a budov družstva.
Mechanizace rostlinné výroby - zajišťuje vnitropodnikové mechanizované práce pro rostlinnou výrobu a dopravu. V  těchto pracích je družstvo soběstačné.

Vít Hruška
Vedoucí mechanizace
Mob.:  + 420  777  790  102
E - mail : zodtisekmechan@seznam.cz