Zemědělské obchodní družstvo Tísek
Tísek 89
PSČ : 743 01
IČO :  00146901
DIČ :  CZ 00146901

Předchůdcem dnešního ZOD Tísek bylo JZD 1.Máj se sídlem v  Tísku, které vzniklo v  roce 1974 sloučením JZD v  Tísku, JZD 1.Máj ve Slatině a JZD Niva se sídlem v  Lubojatech. V  průběhu roku 1991 bylo   přejmenováno  JZD 1.Máj se sídlem v  Tísku na Zemědělské družstvo Tísek.  Po transformaci dle zákona číslo 42/1992 Sb. ,  bylo v  roce 1993 ustanoveno Zemědělské obchodní družstvo Tísek.

V  současné době ( k  10.3.2014 ), družstvo hospodaří na 1365 hektarech zemědělské půdy, na severo západním okraji bývalého okresu Nový Jičín v  průměrné nadmořské výšce 380 m. Hlavní činností družstva je rostlinná výroba. Družstvo zaměstnává 24 zaměstnanců.

tel. :  556 427 529

www.zodtisek.cz
zodtisek@seznam.cz