Zemědělské obchodní družstvo Tísek
Tísek 89
PSČ : 743 01
IČO :  00146901
DIČ :  CZ 00146901

tel. :  556 427 529

www.zodtisek.cz
zodtisek@seznam.cz
ZOD Tísek hospodaří v  bramborářsko - obilnářské oblasti na 1365 ha zemědělské půdy, z  toho na 1301 ha orné půdy a 64 ha travních porostů. Zemědělská půda se nachází na katastrálních územích Tísek,Slatina,Výškovice,Bítov,Lubojaty,Těškovice,Stará Ves u Bílovce a Bílovec - Horní předměstí.
Družstvo pěstuje ozimý ječmen,ozimou pšenici,ozimé žito,ozimou řepku,jarní tritikale,oves,mák,trávy a jetel na semeno a krmný šťovík pro vlastní energetické využití.

Ing. Hana Neuschlová
Vedoucí Rostlinné výroby
Mob.:  +420  777  790  101
e-mail :  zodtisekagro@seznam.cz