Zemědělské obchodní družstvo Tísek
Tísek 89
PSČ : 743 01
IČO :  00146901
DIČ :  CZ 00146901

tel. :  556 427 529

www.zodtisek.cz
zodtisek@seznam.cz
Tento úsek zabezpečuje družstvu hospodářské plánování, vyhodnocování hospodářských výsledků, finanční hospodaření, fakturaci, účetnictví,skladové hospodářství,pracovní a mzdovou činnost. Součástí tohoto úseku je zajišťování Bezpečnosti práce a Protipožární ochrany.

Jitka Krayzlová
Vedoucí ekonomického úseku
Tel. :    556  427 529
Mob.:  + 420  777  790  069
E - mail.: zodtisekeko@seznam.cz